Τι συμβαίνει σε περίπτωση που θέλω να είμαι ασφαλισμένος σε άλλη εταιρεία; Ποιες πληροφορίες θα τους αποκαλύψετε;

Ο ασφαλιστικός κλάδος λειτουργεί με βάση την απόλυτη καλή πίστη; για να αποφύγουμε μελλοντικά προβλήματα και παρεξηγήσεις, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΟΛΑ, ανεξάρτητα από το αν θα χρεωθεί αυτό ή όχι! Εναπόκειται στην άλλη Ασφαλιστική Εταιρεία να ασχοληθεί με την υπόθεσή σας, ανάλογα.

Ετικέτες: ασφάλεια, καλή πίστη, πληροφορίες

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®