Μπορώ να έχω ασφαλιστήρια με περισσότερες από μια ασφαλιστικές εταιρείες για Προσωπικά Ατυχήματα;

Ναι βέβαια μπορείς. Πρέπει όμως να ενημερώσεις γραπτώς την καθεμιά για τις άλλες ασφαλίσεις που έχεις, για να είναι ενήμερες για τις καλύψεις που έχεις.

Ετικέτες: ασφάλειες, συμβόλαια

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®