Το ασφαλιστήριό μου υγείας με καλύπτει μόνον στην Κύπρο ή και στο εξωτερικό;

Αυτό θα πρέπει να το επιβεβαιώσεις με την ασφαλιστική σου εταιρεία. Υπάρχουν ασφαλιστήρια που σου προσφέρουν κάλυψη μόνο στην Κύπρο και άλλα που σε καλύπτουν και στο εξωτερικό, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Υπάρχουν επίσης ασφαλιστήρια που σου προσφέρουν κάλυψη τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Η γεωγραφική περιοχή κάλυψης είναι συνήθως δική σου επιλογή.

Ετικέτες: γεωγραφική περιοχή, εξωτερικό

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®