Πως θα γίνει η αποζημίωση μου;

Σε περίπτωση μεγάλης καταστροφής, πιθανόν να μην περιμένουμε να κάνετε λεπτομερή καταγραφή των περιεχομένων σας, ειδικά αν έχουν καταστραφεί τα πάντα. Πιθανόν να συμφωνήσουμε να πληρώσουμε όλο το ποσό ασφάλισης, ειδικά αν το πόσο είναι λογικό για το μέγεθος της ασφαλισμένης κατοικίας.

 

Υπάρχουν φορές όπου μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά φαίνεται να είναι κάποιος ή κάποιοι υπεύθυνοι για το άναμμα της φωτιάς. Αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, όπου δηλαδή μια μεγάλη εταιρεία ή η κυβέρνηση έχει την ευθύνη, η ασφαλιστική εταιρεία ίσως να μην καλύψει τη ζημιά σας ή ακόμα ίσως να πρέπει να συλλέξετε μαρτυρίες για την περίπτωση που υπόθεση θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό ή άλλη εξέταση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή αποζημίωσης.

Ετικέτες: αποζημίωση

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®