Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως ασφαλισμένος;

Ο νόμος σε προστατεύει μέσω της ασφαλιστικής νομοθεσίας σ’ ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα πληροφόρησης πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, το δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην ασφαλιστική σου εταιρεία, προστασία από παραπλανητικές διαφημίσεις και πολλά άλλα. Αρκετά από τα δικαιώματά σου καθορίζονται στο ασφαλιστήριό σου και είναι ανάλογα με το είδος ασφάλισης που έχεις. Τέτοια παραδείγματα είναι:

 

  • Δικαίωμα ακύρωσης του ασφαλιστηρίου σου και επιστροφής μέρους των ασφαλίστρων, αν δεν υποβλήθηκε απαίτηση.
  • Δικαίωμα ενημέρωσης για τυχόν αλλαγές στους όρους ασφάλισης.

Ετικέτες: ακύρωση, δικαιώματα, νόμος

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®