Πότε πρέπει να σκεφτώ την πιθανότητα να μην υποβάλω απαίτηση;

Σκεφτείτε να την πιθανότητα να μην υποβάλετε απαίτηση όταν η ζημιά είναι πολύ μικρή και το κόστος της επιδιόρθωσης της είναι λιγότερο, ίσο ή μόλις που ξεπερνά το πρώτο αφαιρετέο ποσό.

Ετικέτες: απαίτηση

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®