Ποια είναι η διαδικασία για να ενεργοποιηθεί η 'Υποστήριξη Νομικής Προστασίας;

Ο πελάτης μας θα ενημερώσει την εταιρεία για την πρόθεση του να κινηθεί νομικά εναντίων των τρίτων και θα του ανατεθεί νομικός σύμβουλος, συνεργάτης της Gan Direct, ο οποίος θα αναλάβει την υπόθεση του. Ο νομικός σύμβουλος θα δώσει επίσημη γνωμάτευση για την υπόθεση και εάν οι πιθανότητες επιτυχίας της υπόθεσης, εάν εκδικαστεί, υπερβαίνει το 50% τότε θα ενεργοποιείται το Legal Assistance Service και ο πελάτης θα εκπροσωπείτε στο δικαστήριο από τον συνεργάτη νομικό σύμβουλο, χωρίς να χρειαστεί ο ίδιος ο πελάτης να επωμιστεί οποιοδήποτε κόστος.

Ετικέτες: απαίτηση, δικαιώματα, δικηγόρος, κάλυψη νομικής προστασίας, νομική συμβουλή, υπηρεσία αποζημιώσεων, υποστήριξη νομικής προστασίας

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®