Σε ποιες περιπτώσεις προσφέρετε περιεκτική κάλυψη;

Η εταιρεία μας δέχεται αιτήσεις πελατών για περιεκτική κάλυψη για όλων των ειδών αυτοκίνητα και στην συνέχεια μετά από προσεκτική εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, θα αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί το συγκεκριμένο ρίσκο που απαιτείται.

Μερικά από τα στοιχεία που λαμβάνουμε υπόψη μας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία στην οδήγηση αλλά και η εμπειρία οδήγησης στην Κύπρο ή και σε χώρες με ίδιους οδικούς κανόνες (δεξιοτίμονα οχήματα & αριστερή πορεία πλεύσης), η χρήση του οχήματος (συχνές μετακινήσεις με αποτέλεσμα αυξημένες μετρήσεις ετήσιων χιλιομέτρων που διανύθηκαν), το ιστορικό ατυχημάτων και απαιτήσεων, η μάρκα και το μοντέλο για σκοπούς διαθεσιμότητας ανταλλακτικών αλλά και η ιπποδύναμη για προσδιορισμό της τελικής απόδοσης του οχήματος.

Σε κάθε περίπτωση που μας ζητηθεί να προσφέρουμε περιεκτική κάλυψη, θα εξετάσουμε προσεκτικά τα πιο πάνω δεδομένα που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Η κάθε περίπτωση κρίνεται από μόνη της, και η απόφαση δεν προσδιορίζεται από μεμονωμένα κριτήρια αλλά συνδυασμό των πιο πάνω.

Ετικέτες: αξιολόγηση ρίσκου, απαίτηση, ατύχημα, εμπειρία, ιστορικό απαιτήσεων, περιεκτική κάλυψη, χρήση οχήματος

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®