Τι είναι η Νομική Προστασία;

Η 'Νομική Προστασία' είναι διαχωρισμένη σε δύο επίπεδα και μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους πελάτες μας ανάλογα με το είδος κάλυψης που έχουν επιλέξει. Υπάρχει η 'Υποστήριξη Νομικής Προστασίας' το οποίο προσφέρεται δωρεάν με όλα τα συμβόλαια ασφάλισης σε όλους τους πελάτες μας και υπάρχει και το 'Κάλυψη Νομικής Προστασίας' το οποίο ο πελάτης μπορεί να προσθέσει στην ασφάλιση του με κάποιο επιπρόσθετο κόστος. Σκοπός και των δύο είναι ο πελάτης μας να τυγχάνει επαγγελματικής αντιπροσώπευσης στο δικαστήριο.

Ετικέτες: απαίτηση, δικαιώματα, δικαστήριο, δικηγόρος, εκπροσώπηση, νομική προστασία

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®