Γιατί πρέπει να υπάρχει ποσοστό επιτυχίας πάνω από 50% για να εγκρίνεται να αναλάβει την υπόθεση μου κάποιος νομικός σύμβουλος;

Λέγοντας ‘πιθανότητα επιτυχίας 50% και πάνω’, εννοούμε ότι σε περίπτωση που για κάποιο ατύχημα φέρετε ευθύνη 30% και η άλλη ασφαλιστική εταιρεία 70%, τότε εάν και εφόσον οι πιθανότητες επιτυχίας στο δικαστήριο να εξασφαλίσει ο νομικός σύμβουλος αυτό το 30%, μετά από γραπτή νομική γνωμάτευση, τότε θα εγκρίνουμε να αναλάβει την υπόθεση ο νομικός σύμβουλος αυτός.

Ετικέτες: κάλυψη νομικής προστασίας, νομική γνωμάτευση, νομική προστασία, νομική συμβουλή, υποστήριξη νομικής προστασίας

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®