Τι είναι η Κάλυψη Νομικής Προστασίας;

Η 'Κάλυψη Νομικής Προστασίας' είναι μια προαιρετική κάλυψη, την οποία ο πελάτης μπορεί να προσθέσει στην ασφάλιση του με κάποιο επιπρόσθετο κόστος. Με την κάλυψη αυτή, ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος τον νομικό σύμβουλο που θα τον αντιπροσωπεύσει στην εκδίκαση της υπόθεσης του και τα έξοδα του νομικού σύμβουλου θα τα επωμιστεί η Gan Direct σύμφωνα με το ύψος της κάλυψης που έχει επιλέξει ο πελάτης. Για να ενεργοποιηθεί η κάλυψη αυτή, θα πρέπει ο πελάτης να ενημερώσει την εταιρεία και η εταιρεία να αποδεχθεί τον νομικό σύμβουλο που έχει επιλέξει ο πελάτης, αφού ο επιλεγμένος δικηγόρος παραδώσει γραπτή γνωμάτευση στην εταιρεία που να παρουσιάζει ποσοστό επιτυχίας πάνω από 50%.

Ετικέτες: απαίτηση, κάλυψη, κάλυψη νομικής προστασίας, νομική προστασία, υποστήριξη νομικής προστασίας

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®