Ποια έξοδα καλύπτονται;

Με την χρήση της υπηρεσίας αυτής η εταιρεία θα καλύψει τα διαδικαστικά έξοδα της υπόθεσης, τα έξοδα δικηγόρου/νομικού σύμβουλου, το κόστος νομικής γνωμάτευσης για να διαπιστωθεί το ενδεχόμενο ποσοστό επιτυχίας, έξοδα δικαστηρίου, εγγυήσεις και έξοδα μετάφρασης ταξιδιού για δικαστικές διαδικασίες στο εξωτερικό. Μέσα στα έξοδα που καλύπτονται είναι επίσης τα μη ασφαλιζόμενα έξοδα όπως η πληρωμή του πρώτου αφαιρετέου ποσού (σε περίπτωση που ο πελάτης προχωρήσει σε κάλυψη από την περιεκτική κάλυψη του αυτοκίνητου του), απώλεια χρήσης, το κόστος επιδιόρθωσης των ζημιών (εάν είναι κάλυψη έναντι τρίτου), αμοιβή δικηγόρου και δικηγορικά έξοδα, κόστος εξόδων τραυματισμών ή θάνατο, απώλεια απολαβών λόγω ατυχήματος και οποιαδήποτε έξοδα σας καλέσουν να επωμιστείτε από το δικαστήριο.

Ετικέτες: -

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®