Αν ήδη υποφέρω από κάποια ασθένεια πως επηρεάζεται η κάλυψη μου σε μια ασφάλιση υγείας;

Τα πλείστα ασφαλιστήρια δεν καλύπτουν προϋπάρχουσες ασθένειες, αφού η ιδιωτική ασφάλιση έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει νέα ιατρικά προβλήματα που προκύπτουν μετά τη σύναψη της ασφάλισης. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρεις οποιεσδήποτε προϋπάρχουσες ασθένειες και να τις δηλώσεις στο έντυπο, γνωστό ως αίτηση ασφάλισης. Είναι πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις και υπό κάποιες προϋποθέσεις να συμπεριληφθούν προϋπάρχουσες ασθένειες με πληρωμή πρόσθετου ασφαλίστρου.

Ετικέτες: ιατρικό ιστορικό, προϋπάρχουσες ασθένειες

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®