Αν οδηγώ το αυτοκίνητό μου στο εξωτερικό και έχω κάποιο ατύχημα, τι πρέπει να κάνω;

Πριν ταξιδεύσεις, ζήτησε να ενημερωθείς από την ασφαλιστική σου εταιρεία για τα ονόματα και τα τηλέφωνα των αντιπροσώπων της για διακανονισμό απαιτήσεων σε κάθε χώρα που θα επισκεφτείς. Συνήθως, εκείνο που απαιτείται σε περίπτωση ατυχήματος είναι να συμπληρώσεις μαζί με τον άλλο οδηγό την Ευρωπαϊκή Δήλωση Ατυχήματος (European Accident Statement). Ο στόχος του εντύπου αυτού είναι η συλλογή των συμφωνημένων γεγονότων του ατυχήματος από τους εμπλεκόμενους οδηγούς και η χρησιμοποίησή του αργότερα στη διαχείριση των απαιτήσεων. Παράλληλα θα πρέπει να επικοινωνήσεις με τον αντιπρόσωπο για διακανονισμό απαιτήσεων της ασφαλιστικής σου εταιρείας στη χώρα που έχει συμβεί το ατύχημα. Στη περίπτωση εκείνη που δεν υπάρχει ή δεν τον γνωρίζεις να επικοινωνήσεις με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας που έγινε το ατύχημα, γνωστό ως Γραφείο Πράσινης Κάρτας. Τέλος, θα πρέπει να κρατήσεις ενήμερη την ασφαλιστική σου εταιρεία για όλες τις σχετικές σου ενέργειες.

Ετικέτες: ατύχημα, κάρτα, Κύπρος, πράσινη

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®