Τι πρέπει να κάνω αν δεν είμαι ευχαριστημένος από τις επιδιορθώσεις που έχουν γίνει στο αυτοκίνητό μου;

Να μην παραλάβεις το αυτοκίνητό σου και να επικοινωνήσεις με την ασφαλιστική εταιρεία, ενημερώνοντας την και ζητώντας την παρέμβασή της. Να μην υπογράψεις οποιαδήποτε απαλλαγή.

Ετικέτες: απαλλαγή, μη ικανοποιητική επισκευή, παρόπονο

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®