Τι ακριβώς εννοείτε με τον όρο κλοπή;

Τα περιεχόμενα συχνά καλύπτονται για κλοπή νοουμένου ότι υπήρξε παραβίαση κατά την είσοδο ή έξοδο από τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Το μέρος αυτό καλύπτει Επιδιόρθωση ζημιάς στο κτίριο, Επανεγγραφή των εγγράφων, Προσωπικά αντικείμενα των υπαλλήλων και του εργοδότη, Αντικατάσταση κλειδαριών, Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και Προσωρινή κάλυψη με ξύλινα πάνελ νοουμένου ότι προκαλείται από κλοπή, απόπειρα κλοπής ή ένοπλη ληστεία.

Ετικέτες: διάρρηξη, κλοπή, παραβίαση

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®