Τι είναι η Ασφάλεια Πιστότητας;

Η Ασφάλεια Πιστότητας σας προστατεύει έναντι απώλειας χρημάτων, τίτλων ή αποθεμάτων εξαιτίας εγκληματικών ενεργειών από πλευράς των υπαλλήλων σας. Οι πιο συχνές απαιτήσεις για πιστότητα αφορούν καταχρήσεις και παραβίαση συμβολαίων, πλαστογραφία, ληστεία, κλοπή από χρηματοκιβώτιο, ηλεκτρονική απάτη, απάτη στην ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων, υποκρισία και άλλες εγκληματικές ενέργειες. Το μέρος αυτό περιέχει κάθε πιθανή πτυχή, λαμβάνοντας υπόψην τυχόν αδυναμία στις δικλείδες ασφαλείας της εταιρείας σας. Η απάτη και η κατάχρηση στον εργασιακό χώρο αυξάνονται και συμβαίνουν και στο καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.

Ετικέτες: απάτη, απώλεια χρημάτων, κακόβουλη ενέργεια, κλοπή, πιστότητα υπαλλήλων

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®