Σε τι θα επωφεληθεί το προσωπικό μου από την ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων;

Ατυχήματα μπορούν να συμβούν στον καθένα. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα ατυχή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν οδικά ατυχήματα, πυρκαγιά στο σπίτι, ατύχημα στο χώρο εργασίας ή ένα απλό ταξίδι. Το σημαντικότερο είναι ότι τα ατυχήματα και οι σοβαροί τραυματισμοί συμβαίνουν αναπάντεχα και μπορούν να επιφέρουν ολέθριες οικονομικές συνέπειες για εσάς και την οικογένειά σας. Αυτή η κάλυψη προσφέρει ένα τακτικό χρηματικό ωφέλημα στο ασφαλισμένο άτομο που δεν είναι ικανό να εργαστεί εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας. Αυτό είναι πολύτιμο ειδικά εάν είστε αυτοτελώς εργαζόμενος και δεν θα έχετε άλλο εισόδημα εάν ασθενήσετε ή πάθετε κάποια αναπηρία. Επίσης, μπορεί να καταβληθεί εφ’ άπαξ ποσό μετά από θάνατο, για ιατρικά έξοδα ή για συγκεκριμένες αναπηρίες όπως για παράδειγμα απώλεια άκρου ή ματιού. Σε περίπτωση ατυχήματος, η κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος καλύπτει τη διαφορά που προκύπτει από την κάλυψη της Ευθύνης Εργοδότη. Σε περίοδο που μπορεί να μην υπάρχει μεγάλη οικονομική άνεση εξαιτίας της ανικανότητας για εργασία, η κάλυψη αυτή μπορεί να δώσει την οικονομική βοήθεια που είναι αναγκαία - και είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο η ασφάλεια για επιχειρήσεις που έχουμε περιλαμβάνει την κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων για τους υπαλλήλους σας, ως επιπλέον προαιρετική κάλυψη.

Ετικέτες: οδικά, προσωπικά ατυχήματα, πυρκαγιά

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®