Τι μπορώ να κάνω αν το σπίτι μου είναι υποθηκευμένο;

Οι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί ενυπόθηκων δανείων μπορούν να ζητήσουν να δουν αποδεικτικό ασφάλισης κτιρίων ως μέρος της προσφοράς τους για να παραχωρήσουν ένα δάνειο. Συνεπώς εάν συνάπτετε δάνειο για πρώτη φορά για το σπίτι που έχετε αγοράσει, θα πρέπει να πάρετε αμέσως προσφορά για την ασφάλεια της κατοικίας σας. Το ποσό της ασφάλισης κτιρίου που αγοράζετε πρέπει να καλύπτει το κόστος αντικατάστασης του ίδιου του κτιρίου και όλου του μόνιμου εξοπλισμού που βρίσκεται μέσα σε αυτό. Δικαιούστε να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρία. Στην GanDirect αναλαμβάνουμε να ειδοποιήσουμε την προηγούμενη ασφαλιστική σας εταιρία για την απόφασή σας να μην ανανεώσετε την υφιστάμενη ασφάλεια σας και επιπλέον αποστέλλουμε στους δανειστές σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Ετικέτες: τράπεζα, υποθήκη, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®