Θα μπορούσα να προσθέσω στην ασφάλεια μου κάποιο φίλο ή συγγενή που με επισκέπτεται στην Κύπρο; Ποια είναι η διαδικασία και πόσο στοιχίζει;

Με βάση τα κριτήρια αποδοχής ανάληψης κινδύνων που εφαρμόζουμε, φίλοι και συγγενείς μπορούν να προστεθούν με την μέθοδο της Προσωρινής Κάλυψης (TOR). Αν επιθυμείτε αυτή την υπηρεσία, απλά τηλεφωνήστε, χωρίς χρέωση, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για να μας βοηθήσετε να χειριστούμε εύκολα και γρήγορα την περίπτωση αυτή, παρακαλούμε να έχετε τα πιο κάτω στοιχεία του επιπρόσθετου οδηγού. Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία Γεννήσεως, Τόπο Γεννήσεως, Χώρα έκδοσης της Άδειας Οδήγησης, ημερομηνία απόκτησης της άδειας οδήγησης και να γνωρίζετε επίσης κατά πόσον ο προτεινόμενος οδηγός είχε κάποιο ατύχημα/ απαίτηση ή βαθμούς ποινής κατά τα τελευταία 3 χρόνια. Μόλις έχουμε αυτά τα στοιχεία μπορούμε αμέσως να σας πληροφορήσουμε για το επιπρόσθετο ασφάλιστρο. Αυτό υπολογίζεται με βάση την περίοδο για την οποία ζητάτε αυτή την κάλυψη. Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε με αυτή την προσθήκη θα χρειαστούμε αντίγραφο της άδειας οδήγησης μαζί με το πρόσθετο ασφάλιστρο για να εκδώσουμε το Καλυπτικό Σημείωμα.

Ετικέτες: καλυπτικό σημείωμα, προσωρινή κάλυψη, συγγενής, φίλος

Συναφείς καταχωρήσης:

Gan Direct

Copyright © 2012 Gan Direct, All Rights Reserved ®